1. Phạm vi áp dụng

  • Toàn quốc

2. Thời gian giao hàng

Nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh

  • Dưới 10 km: Giao trong 2 tiếng.
  • 10km – 30km: Giao trong 4 tiếng.

3. Phí giao hàng

Đơn hàng từ 500.000đ trở lên

– Miễn phí 10km đầu tiên.

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km.

Đơn hàng dưới 500.000đ

– Phí giao hàng 20.000đ cho 10km đầu tiên.

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km.

* Khoảng cách giao hàng là khoảng cách tính từ nhà khách hàng đến cửa hàng Gỗ Đông Á

4. Kiểm hàng và đổi trả

– Đối tác vận chuyển sẽ nhận bưu phẩm từ Gỗ Đông Á, tiến hành kiểm tra hàng hóa về số lượng và niêm phong, lập biên bản bàn giao với Gỗ Đông Á.

– Bưu phẩm, bưu kiện được xem là bưu phẩm, bưu kiện hoàn chỉnh sau khi đối tác vận chuyển đã ký nhận bưu phẩm, bưu kiện vào sổ giao nhận của Gỗ Đông Á hoặc biên bản bàn giao.

– Khi giao hàng tại phía người nhận, nhân viên giao hàng đối tác sẽ ở lại giám sát đến khi người nhận hoàn tất công đoạn kiểm tra hàng. Hoàn toàn không phát sinh bất kỳ chi phí trong quá trình này.

– Trường hợp hàng hóa thực nhận không trùng khớp với thông tin gói hàng (hóa đơn, phiếu gửi hàng) mà lỗi phát sinh không phải thuộc về đối tác vận chuyển thì đối tác vận chuyển sẽ tiến hành lập Biên bản với tư cách là bên làm chứng. Người nhận sẽ không phải chịu bất cứ chi phí gì

– Trường hợp hàng hóa nhận không trùng khớp với thông tin gửi hàng (hóa đơn, phiếu gửi hàng) mà lỗi phát sinh thuộc về đối tác vận chuyển thì đối tác vận chuyển sẽ tiến hành lập biên bản hàng hóa và chuyển về Gỗ Đông Á để giải quyết. Người nhận sẽ không phải chịu bất cứ chi phí gì

5. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận

– Cam kết giao hàng đúng thời gian đã công bố. Trong trường hợp vi phạm về lịch trình thời gian trừ trường hợp bất khả kháng sẽ bồi thường theo quy định.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thông tin liên quan khác (nếu có), thông qua các hình thức: niêm yết tại nơi giao dịch hoặc thông tin trực tiếp.

– Hướng dẫn sử dụng và thực hiện đúng các quy định, qui trình khai thác dịch vụ. Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quy định và thỏa thuận.

– Đảm bảo an ninh trong dịch vụ chuyển phát và an toàn, chính xác và bí mật thông tin theo qui định của pháp luật, cụ thể là: bảo vệ an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa và an toàn đối với mạng chuyển phát; giữ bí mật thông tin riêng về người sử dụng dịch vụ; không bóc mở, tráo đổi nội dung thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc hai bên có thỏa thuận khác.

– Kiểm tra các chứng từ liên quan đến nguồn gốc bưu phẩm, bưu kiện, hành lý sổ giao nhận, bảo đảm, bảo mật cũng như an toàn bưu phẩm, bưu kiện trong suốt quá trình gửi, cho tới khi được phát hợp lệ.

– Chuyển hoàn bưu phẩm, bưu kiện để trả lại cho Gỗ Đông Á khi không phát được cho người nhận (trước hết phải thông báo bằng điện thoại để Gỗ Đông Á có thể cung cấp thêm thông tin về người nhận hoặc địa chỉ mới hoặc yêu cầu hoàn trả lại).

– Cung cấp cho Gỗ Đông Á thông báo thanh toán cước, hóa đơn cước phí sử dụng, bảng kê chi tiết cước phí vận chuyển theo yêu cầu.